Małopolskie Talenty

Zapraszamy na Forum Młodych Talentów 2022

W bieżącym roku szkolnym Forum Młodych Talentów odbędzie się 7, 8, 9 i 10 czerwca 2022 r. w godz. 15.00 – 17.35, w formie zdalnej.

Tak jak w poprzednich edycjach, celem Forum jest umożliwienie uczniom kontaktu z inspirującymi osobami, które osiągnęły sukces w młodym wieku, promowanie osiągnięć uczniów zdolnych i ich nauczycieli oraz zwiększenie motywacji uczniów do rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji kluczowych. Forum stanowi też podsumowanie pracy CWUZ w mijającym roku szkolnym. Zostaną na nim oficjalnie ogłoszone wyniki konkursu na projekt edukacyjny, dlatego szczególnie serdecznie zapraszamy do udziału w Forum uczestników konkursu.

W Forum będą uczestniczyć uczniowie zgłoszeni przez Beneficjentów projektów konkursowych. Każdy uczeń zgłoszony do udziału w Forum musi wypełnić indywidulane zgłoszenie, którego wzór zamieszczamy poniżej. Zgłoszenia uczniów przesyłają Beneficjenci projektów konkursowych do 25 maja 2022 r.

Harmonogram FMT

Formularz zgłoszeniowy na FMT

Logotypy