Małopolskie Talenty

Wyniki konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2021/2022

Zakończono ocenę prac w konkursie na  projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych.

W tym roku złożono 48 prac konkursowych we wszystkich 4 kompetencjach przedmiotowych, w tym: 16 z języka angielskiego, 15 z matematyki z elementami kompetencji przyrodniczych, 11 z technologii informacyjno-komunikacyjnych, 6 z przedsiębiorczości.

Komisja Konkursowa przyznała 17 nagród i 27 wyróżnień. Zestawienie wyników konkursu - w załączniku poniżej. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi podczas Forów Młodych Talentów, które odbędą się w formie zdalnej 7,8,9,10 czerwca 2022r. (szczegóły - w osobnej informacji na stronie projektu, zakładka Aktualności).

Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy osiągniętych wyników. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Jednocześnie informujemy, że nagrody rzeczowe dla nagrodzonych i wyróżnionych zespołów zostaną przekazane przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego beneficjentom projektów konkursowych, czyli gminom i stowarzyszeniom, które dokonają dystrybucji wśród uczniów. Beneficjenci zostaną poinformowani o formie i terminach odbioru nagród.

Zestawienie wyników konkursu na projekt zrealizowany w CWUZ w roku szkolnym 2021/2022

Logotypy