Małopolskie Talenty

Forum Młodych Talentów

W bieżącym roku szkolnym Forum Młodych Talentów  odbędzie się 7, 8, 9 i 10 czerwca 2021r. w godz. 13.00 – 15.30 i - ze względu na bezpieczeństwo uczniów w aktualnej sytuacji epidemicznej- zostanie przeprowadzone z formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Tak jak w poprzednich edycjach, celem Forum jest umożliwienie uczniom kontaktu z inspirującymi osobami, które osiągnęły sukces w młodym wieku, promowanie osiągnięć uczniów zdolnych i ich nauczycieli oraz zwiększenie motywacji uczniów do rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji kluczowych. Forum stanowi też podsumowanie pracy CWUZ w mijającym roku szkolnym. Zostaną na nim oficjalnie ogłoszone wyniki konkursu na projekt edukacyjny, dlatego szczególnie serdecznie zapraszamy do udziału w Forum uczestników konkursu.

W Forum będą uczestniczyć uczniowie zgłoszeni przez Beneficjentów projektów konkursowych. Każdy uczeń zgłoszony do udziału w Forum musi wypełnić indywidulane zgłoszenie, którego wzór zamieszczamy poniżej. Zgłoszenia uczniów przesyłają Beneficjenci projektów konkursowych do 25 maja 2021 r.
Po zebraniu wszystkich zgłoszeń powiadomimy o podziale uczestników na poszczególne dni Forum, zamieszczając informację na stronie projektu oraz mailowo, jak również prześlemy instrukcję do zalogowania na platformie Microsoft Teams.

Formularz zgłoszeniowy ucznia na FMT

 

Logotypy