Małopolskie Talenty

Chcesz odkryć swoje zdolności? Weź udział w diagnozie uzdolnień!

Rusza rekrutacja uczniów do diagnozy uzdolnień w zakresie kompetencji kluczowych na potrzeby kwalifikacji do zajęć w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych, które będą prowadzone od roku szkolnego 2021/2022.

Poniżej zamieszczamy terminarz diagnozy 

Załącznik - terminarz diagnozy

Opis założeń organizacyjnych diagnozy i instrukcja jej przeprowadzenia zostały zawarte w Regulaminie wsparcia uczniów dostępnym w zakładce rekrutacja.

 

Logotypy