Forum Młodych Talentów 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że w roku 2020, podobnie jak w latach ubiegłych, odbędzie się Forum Młodych Talentów dla uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych oraz dla ich nauczycieli.

Celem forum jest umożliwienie kontaktu z inspirującymi osobami, które osiągnęły sukces w młodym wieku, wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami zdolnymi,  nauczycielami oraz promowanie osiągnięć uczniów zdolnych i ich nauczycieli. Wydarzenie to stanowi jednocześnie podsumowanie pracy CWUZ w mijającym roku szkolnym. Podczas forum zostaną także ogłoszone wyniki Konkursu na najlepszy projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ.

 

Jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, Forum przeprowadzimy w formie stacjonarnej i zostanie ono  połączone z wręczeniem nagród w konkursie na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ. W przypadku braku możliwości spotkań stacjonarnych, Forum odbędzie się w formie zdalnej, a nagrody będą w czerwcu dystrybuowane do Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych, w celu indywidualnego odbioru przez uczniów.

O formie i terminach realizacji Forum Młodych Talentów powiadomimy do końca maja na stronie internetowej projektu.