Wydłużenie terimu składania prac w konkursie na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ w roku 2019/2020

Zapraszamy wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach w CWUZ i ich nauczycieli do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020.

W związku z sytuacja epidemiologiczną, która utrudnia przygotowanie prac w konkursie na  projekt, zrealizowany podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020, termin składania prac konkursowych zostaje przesunięty na 5 maja 2020 r. Dalsze decyzje, dotyczące terminarza konkursu, będą podejmowane adekwatnie do rozwoju sytuacji i publikowane na stronie internetowej projektu.

Szczegóły dotyczące formalnych i merytorycznych warunków konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu, w zakładce Konkursy. Prosimy o zapoznanie się z postanowieniami konkursu – i czekamy na ciekawe prezentacje konkursowe.

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Poniżej przedstawiamy terminarz konkursu:

Terminarz konkursu