Małopolskie Talenty

Oferta bezpłatnych szkoleń dla rad pedagogicznych w ramach projektu pn. Małopolskie Talenty

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla rad pedagogicznych szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących na temat Jak pracować z uczniem zdolnym w szkole z wykorzystaniem rozwiązań projektu Małopolskie Talenty?

Zakończyła się IV edycja Letniej Szkoły Młodych Talentów, chcesz dowiedzieć się jak było?

3 lipca 2021 roku zakończyła się Letnia Szkoła Młodych Talentów – wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym dla uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach organizowanych w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w minionym roku szkolnym.

Letnia Szkoła Młodych Talentów – szczegóły organizacyjne letnich warsztatów wyjazdowych

Wszyscy uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani na Letnią Szkołę Młodych Talentów i potwierdzili swój udział w warsztatach prosimy o zapoznanie się z szczegółami organizacyjnymi wyjazdu zamieszczonymi w tym artykule.

Forum Młodych Talentów – nasze inspiracje, nasze sukcesy, nasze pasje

Zgodnie z planem 7, 8, 9 i 10 czerwca 2021 r odbyło się Forum Młodych Talentów, stanowiące podsumowanie pracy Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2020/2021. Uczestnicy wysłuchali wykładów motywujących do rozwijania pasji i talentów, poznali wyniki konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ oraz obejrzeli wybrane prezentacje efektów prac zespołów projektowych.

Informacja o kwalifikacji do Letniej Szkoły Młodych Talentów

Informujemy, że zakończyliśmy analizę dokumentacji złożonej przez uczniów oraz informacji o ich frekwencji i aktywności na zajęciach. Na tej podstawie sporządzono listę zakwalifikowanych do udziału w LSMT i listę rezerwową.

Wyniki konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że zakończyła się ocena prac w konkursie na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Komisja Konkursowa przyznała 17 nagród i 33 wyróżnienia. Zgodnie z Regulaminem konkursu nagrody i wyróżnienia przyznawano na każdym etapie odrębnie (etap I, etap II, etap III) w czterech kategoriach, odpowiadających kompetencjom: język angielski, matematyka z elementami przyrody, przedsiębiorczość, TIK.

Forum Młodych Talentów

W bieżącym roku szkolnym Forum Młodych Talentów  odbędzie się 7, 8, 9 i 10 czerwca 2021r. w godz. 13.00 – 15.30 i - ze względu na bezpieczeństwo uczniów w aktualnej sytuacji epidemicznej- zostanie przeprowadzone z formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Rekrutacja do udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów 2021

Zapraszamy do udziału w IV edycji Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ (rok szkolny 2020/2021) na II i III etapie (klasy 7-8 szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa).

Chcesz odkryć swoje zdolności? Weź udział w diagnozie uzdolnień!

Rusza rekrutacja uczniów do diagnozy uzdolnień w zakresie kompetencji kluczowych na potrzeby kwalifikacji do zajęć w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych, które będą prowadzone od roku szkolnego 2021/2022.

Konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ - edycja 2021

Zapraszamy wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach w CWUZ i ich nauczycieli do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021.

Logotypy