Małopolskie Talenty

Bądź w elitarnym gronie Małopolskich Talentów

Zapraszamy dzieci i młodzież z małopolskich szkół do wzięcia udziału w inictatywie edukacyjnej "Małopolskie Talenty"

Wydobywamy potencjał, rozwijamy uzdolnieńia i wspieramy sukcesy życiowy uczniów. Uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach możesz rozwinąć swoje kompetencje z zakresu: języka angielskiego,matematyki i nauk przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych, umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości. We współczesnym świecie rozwój tych kompetencji jest ważny już od najmłodszych lat.

Na uczniów czekają m.in:

  • Profesjonalna diagnoza uzdolnień
  • Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne realizowane w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych
  • Letnia Szkoła Młodych Talentów
  • Forum Młodych Talentów
  • Konkursy edukacyjne

Logotypy