Małopolskie Talenty

Rekrutacja nauczycieli do projektu

Wymogi formalne w zakresie rekrutacji do projektu

 • bycie nauczycielem w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty, art. 3 p.9),tj pracownikiem pedagogicznym zatrudnionym w szkole lub placówce lub placówce doskonalenia nauczycieli
 • praca lub zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego,
 • skierowanie na warsztaty przez realizatora Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych
 • W przypadku kluczowych kompetencji przedmiotowych: kwalifikacje do nauczania przedmiotu, adekwatnie do zakresu przewidzianych do prowadzenia zajęć w CWUZ, tj: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość/WOS, informatyka/technologie informacyjno-komunikacyjne;
 • W przypadku kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych: kwalifikacje do nauczania dowolnego przedmiotu z zakresu kształcenia ogólnego lub zatrudnienie w szkole w charakterze psychologa/pedagoga.

Wymogi formalne  w zakresie realizacji zajęć w Centuum Wsparcia Uczniów Zdolnych

 • ukończenie warsztatów jest warunkiem prowadzenia zajęć w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Procedura rekrutacyjna:

Rekrutacja nauczycieli - etap I

Na podstawie formularza skierowania kadry realizatorzy Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych skierują na szkolenie nauczycieli:

 • w przypadku kadry podstawowej w ilość osób adekwatną do ilości grup i kompetencji kluczowych planowanych do uruchomienia w danym CWUZ.,
 • w przypadku kadry rezerwowej  w ilości zapewniającej płynność zajęć CWUZ w razie rezygnacji nauczycieli kadry podstawowej w przypadkach losowych (zalecane co najmniej po jednym nauczycielu z każdej kompetencji, w zakresie której będą realizowane zajęcia w CWUZ).

Rekrutacja nauczycieli - etap II

 • Nauczyciele, skierowani przez realizatorów Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych, będą zobowiązani do wypełnienia w wersji elektronicznej indywidualnego Formularza zgłoszenia na warsztaty,
 • Indywidualny Formularz zgłoszenia na warsztaty należy wypełnić do 3 dni od przesłania przez Beneficjentów części konkursowej  formularza skierowania.
 • Na podstawie przesłanych formularzy skierowania oraz indywidualnych formularzy zgłoszeniowych, zostanie przeprowadzona kwalifikacja nauczycieli na warsztaty.
 • Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną powiadomione drogą mailową o przydziale do grup szkoleniowych oraz miejscu i terminie szkolenia.
 • Na pierwszych zajęciach szkoleniowych, przed ich rozpoczęciem nauczyciele wypełniają deklarację uczestnictwa w projekcie.

 Dokumenty rekrutacyjne:

szkolanie dla potrzeb CWUZ

Szkolenia rad pedagogicznych

 

Kontakt w sprawie szkoleń:

 • Pani Anna Podbielska - szkolenia dla nauczycieli kompetencji przedmiotowych, telefon: 18 443 80 01, w. 15, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Panią Irena Małecka - szkolenia dla nauczycieli kompetencji ponadprzedmiotowych telefon: 18 443 80 01, w. 15, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Logotypy