Małopolskie Talenty

Podejmij wyzwanie - bądź nieprzeciętny w tym co robisz

Jesteś zainteresowany podniesieniem swoich kwalifikacji i chcesz prowadzić odpłatne zajęcia z uczniami zdolnymi?

Zgłoś się już dziś do Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych i zapytaj o możliwość wzięcia udziału w inicjatywie "Małopolskie Talenty". Wykaz Centrów wsparcia Znajdziesz tutaj. Udział w projekcie to świetna szansa dla nauczycieli na dodatkową aktywność, nowe doświadczenia w twórczym środowisku i rozwój. W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele różnych specjalności każdego etapu edukacyjnego.

Wyzwania dla nauczyciela Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych:

 • Realizacja programu kierowanego do uczniów zdolnych, o odmiennym charakterze od szkolnego programu nauczania
 • Praca metodą projektu ze strategią Problem Based Learning (PBL)
 • Odejście od systemu klasowo-lekcyjnego
 • Samodzielne przygotowanie planów realizacji projektów, adekwatnie do potrzeb grupy (do wykorzystania:  bank planów realizacji projektów dostępny w ramach sieci współpracy
  i samokształcenia)
 • Praca z uczniami z różnych szkół, w grupach zróżnicowanych wiekowo
 • Budowanie autorytetu wiedzy, a nie autorytetu formalnego
 • Odejście od roli mentora na rzecz wsparcia uczniów w poszukiwaniu rozwiązania problemu

Na nauczycieli czekają m.in:

 • Bezpłatne szkolenia z zakresu pracy z uczniem zdolnym
 • Możliwość prowadzenia odpłatnych zajęć z uczniami zdolnymi w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych przy wsparciu merytoryczno-metodycznym ekspertów

Logotypy