Małopolskie Talenty

Co kształtuje i na czym polega współpraca międzyprojektowa?

Pola współpracy międzyprojektowej:

 • Rekrutacja uczniów – Beneficjent projektu konkursowego rekrutuje uczniów do projektu konkursowego i koordynacyjnego (MCDN, UWMW).
 • Diagnoza uzdolnień uczniów – Beneficjent projektu konkursowego organizuje w szkołach diagnozę (MCDN).
 • Szkolenia i wsparcie dla nauczycieli – Beneficjent projektu konkursowego wskazuje kadrę nauczycieli na szkolenia (MCDN).
 • Realizacja: Letniej Szkoły Młodych Talentów (MCDN, UMWM) , konkursów dla uczniów (MCDN, UMWM), Forum Młodych Talentów (MCDN)  - Beneficjent projektu konkursowego  promuje inicjatywę wśród uczniów i zbiera dokumenty kwalifikacyjne do danych inicjatyw.
 • Promocja projektów (UMWM) – Beneficjent projektu konkursowego stosuje logo projektowe „Małopolskie Talenty oraz plakat i ulotkę.
 • Koordynacja tworzenia i działalności CWUZ – sieci CWUZ (UMWM) - Beneficjent projektu konkursowego współpracuje  w kwestiach organizacyjnych z Beneficjentem projektu koordynacyjnego.
 • akredytacja CWUZ (MCDN) - Beneficjent projektu konkursowego poddaje się procesowi badania jakości zajęć w CWUZ.

Dokumenty regulujące współpracę:

 • Załącznik nr 13 do regulaminu konkursu 10.1.5 typ C.
 • Umowa o współpracy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (MCDN).
 • Umowa licencyjna (UMWM).
 • Standardy akredytacji CWUZ.

 

 

 

 

 

 

Logotypy