Małopolskie Talenty

Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych

Co to są Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych?

Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych (tzw. CWUZ) to pozaszkolne ośrodki wspierające rozwój uzdolnień poznawczych uczniów w obszarze kompetencji kluczowych. Centra  miesczą się w wybranych szkołach lub innych punktach związanych z nauką i edukacją, które zgłosiły się do udziału w inicjatywie Małopolskie Talenty i zostały zakwalifikowane w ramach konkursów realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Zajęcia w Centrach są dedykowane uczniom szkół podstawowych klas 5-6, klas 7-8 i klas gimnazjalnych oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

Jakie rodzaje kompetencji wspieramy?  

Zgodnie z podejściem i strategią edukacyjną Unii Europejskiej, kompetencje kluczowe rozumiane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw są dziś potrzebne na każdym etapie życia. Ponieważ kompetencje te wspierają samorealizację i rozwój osobisty, poczucie bycia aktywnym obywatelem, integrację społeczną i w efekcie także przyszłe zatrudnienie.

W Centrach realizowane są zajęcia z wybranych kompetencji kluczowych z języka angielskiego, nauk matematyczno – przyrodniczych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych, kompetencji społecznych oraz umiejętności uczenia się.

 

Logotypy